Εταιρία - Ιστορικό

Η εταιρία ξεκίνησε το 2000 με ένα μικρό κατάστημα στο Ζαβλάνι Πάτρας.

Το 2002 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην οδό Νοταρά 83 στην Πάτρα

Από τον Μάρτιο του 2018 η εταιρία ανήκει στον όμιλο argitis group of companies.

Αποστολή και Στρατηγική

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες να ενισχύουμε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

Στρατηγική

Η στρατηγική μας έχει 3 βασικούς άξονες

Προϊόντα

Λύσεις

Υπηρεσίες

Όραμα και αξίες 

Όραμα

Το όραμά μας είναι να υποστηρίζουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη σύγχρονη εποχή προσθέτοντας αξία στην κοινωνία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Αξίες


Σεβόμαστε τους προμηθευτές μας

Βλέπουμε τους προμηθευτές μας σαν στρατηγικούς συνεταίρους με τους οποίους μοιραζόμαστε το όραμά τους για τα προϊόντα τους και αναπτύσσουμε το εμπορικό τους σήμα στην Ελληνική αγορά. Οι προμηθευτές μας, μας βλέπουν ουσιαστικά σαν μία θυγατρική μεταβλητού κόστους αφού δε χρειάζεται να επενδύσουν οι ίδιοι άμεσα στην Ελληνική αγορά.